uppdaterat 2003-10-22

Tillbaka till Index


Varför tillåter vi barnen att fara illa?

Vi bor i ett land där ingen egentligen ska behöva vara hungrig. Där ingen ej heller ska behöva vara rädd. Ett rent och rikt land utan krig och fasor. Där alla barn har rätt till skola, trygghet, vård och omsorg. Ett land som har möjligheter att ge alla tak över huvudet. Ett land som förbjuder diskriminering, som förbjuder att vi skadar varandra.

 

Ändå...

 

Ändå tillåter vi barnen att fara illa.

I många missbrukarfamiljer är barnen hungriga. Med myndigheters och grannars goda minne.

I många skolor mobbas barn. Med lärares och kamraters goda minne.

I många hem skakar barnet av rädsla,en rädsla för mörker. I mörkret finns fasor. Inte ens den egna sängen ger trygghet, i sängen kan onda saker ske.... med föräldrars och släktingars goda minne.

Varför?

 


Tillbaka till Index